Kineska centralna banka će učiniti monetarnu politiku fleksibilnijom i ciljanijom

83
Narodna banka Kine

Iz kineske centralne banke su u četvrtak rekli da će učiniti monetarnu politiku fleksibilnijom i ciljanijom te održati prikladnu likvidnost dovoljnu za podršku privrednom oporavku.


Centralna banka Kine je rekla da će održati razuman rast opskrbe novcem i ukupnog društvenog finansiranja, da bi osigurala da banke imaju kreditnu opskrbu koja će odgovarati zahtjevima firmi za zajmovima radi podrške privrednom oporavku.

“Sveobuhvatno ćemo upotrebljavati inovativnu raznolikost alata monetarnih politika i održati likvidnost razumno obilnom,” objavila je centralna banka u izvještaju o monetarnim politikama u drugom kvartalu.

Iz centralne banke su takođe rekli da će snagu i ritam monetarnih politika zasnivati na uspjehu nastojanja za kontrolu virusa te ekonomskoj i finansijskoj situaciji.