Kina zvanično pokrenula rad na istraživanju 6G tehnologije

654
6g

Formiranjem radne grupe i grupe stručnjaka u Pekingu zvanično je pokrenut rad na istraživanju i razvoju 6G tehnologije u Kini.


U Pekingu je nedavno održan sastanak koji je sazvalo Ministarstvo nauke i tehnologije Kine, u saradnji sa Komisijom za razvoj i reforme, Ministarstvom obrazovanja, Ministarstvom industrije i informatizacije, Kineskom akademijom nauka i Nacionalnom fondacijom za prirodne nauke.

Na sastanku je formirana radna grupa koju čine relevantne vladine službe i koja će biti zadužena za unapređenje realizacije istraživanja i razvoja 6G tehnologije. Takođe je sastavljena grupa stručnjaka od 37 članova iz visokoškolskih ustanova, akademija i instituta i preduzeća.

Grupa stručnjaka je na sastanku predstavila trend istraživanja i razvoja 6G tehnologije, kao i ideje i predloge o budućem razvoju tehnologije.

Ministarstvo nauke i tehnologije je saopštilo da se u svetu rad na istraživanju i razvoju 6G tehnologije tek nalazi u početnoj fazi i još ne postoje jasna tehnička uputstva, jedinstveni ključni standardi i kontekst primene.