Kina uspostavlja centralni sistem za penzione fondove

755
Kina yuan

Kina će uspostaviti centralni sistem za usklađivanje osnovnih penzionih fondova zaposlenih u preduzećima kako bi balansirala opterećenja lokalnih samouprava, navodi se u nedavno objavljenom dokumentu kineske vlade.

Na osnovu trenutnog penzionog sistema, uspostavljen je centralni fond za prilagođavanje kako bi se regulisali fondovi u različitim pokrajinama, potez koji će pomoći garantovanju blagovremenih i potpunih isplata naknada penzionerima, navedeno je u saopštenju Državnog saveta.

Kineski premijer Li Kećijang rekao je ranije ove nedelje da treba napraviti koordinirane napore kako bi se osiguralo podizanje, alokacija i upravljanje sredstvima pod centralnim sistemom prilagođavanja.