Kina širi usluge tradicionalne kineske medicine

284
kineska tradicionalna medicina

Svi kineski građani će moći da koriste usluge tradicionalne kineske medicine (TKM) u svojim sredinama do 2022. godine.


Navedeno je to u smernicama koje su objavili Centralni komitet Komunističke partije Kine i Državni savet, a u njima još stoji i da će napori biti uloženi u to da se osigura da svi zdravstveni centri u zajednici i gradske klinike u zemlji ponude usluge TKM-a u naredne tri godine.

Krajem 2018. godine 98,5 odsto zdravstvenih službi i 97 odsto gradskih klinika širom zemlje počelo je da pruža usluge TKM-a. Tada je uspostavljeno i preko 60.000 tradicionalnih kineskih medicinskih organizacija sa više od 1,2 miliona kreveta, pokazuju podaci Nacionalne uprave za tradicionalnu kinesku medicinu.

Potrebno je uložiti ogromne napore u razvoj klinika i specijalnih bolnica TKM-a, a penzionisani lekari TKM-a ohrabruju se da počnu da pružaju usluge u institucijama na lokalnom nivou, kao i da pomognu pri obuci seoskih lekara, navodi se u dokumentu.