Kina postala druga najveća investicijska nacija na svijetu

700
Kina

Prema Svjetskom investicijskom izvještaju 2017, kojega je 7. lipnja izdala Konferencija Ujedinjenih naroda o trgovini i razvoju (UNCTAD), kineska izravna strana ulaganja (FDI) su narasla na 44 posto u 2016. na rekordnih 183 bilijuna američkih dolara.

Samo su Sjedinjene Američke Države ulagale više, gdje je FDI iznosio 299 bilijuna američkih dolara.

U izvještaju također piše da su ukupna svjetska izravna strana ulaganja u 2016. pala za 2 posto na 1,75 trilijuna američkih dolara, zbog slabljenja globalnog ekonomskog rasta i rizika s kojima se suočavaju gospodarstvene politike i geopolitika.

Izvještaj je umjereno optimističan glede globalnih izravnih stranih ulaganja u 2017., te predviđa rast od 5 posto, čime će u 2017. taj iznos doseći 1,8 trilijuna američkih dolara.

Također tvrdi da će se nastaviti trend u kojem će Kina biti privlačna za razvoj stranih investicija. Ukupni iznos FDI-a u Kini dosegnuo je 134 bilijuna američkih dolara, što je za 1 posto niže nego protekle godine, no i s tim iznosom Kina još uvijek ostaje treća država na svijetu, sudeći prema izvještaju.

Uspostavljena 1964. kao trajno međuvladino tijelo, Konferencija Ujedinjenih naroda o trgovini i razvoju je glavni organ Opće skupštine Ujedinjenih naroda u pitanjima trgovine, ulaganja i razvojnih pitanja.