Kina objavila izveštaj o kršenju ljudskih prava u SAD-u

239
ljudska prava

Kina je danas objavila “Izveštaj o kršenju ljudskih prava u Sjedinjenim Državama za 2019. godinu”.


U izveštaju se navodi da činjenice detaljno opisane u dokumentu pokazuju da je “poslednjih godina, posebno od 2019. godine, stanje ljudskih prava u Sjedinjenim Državama loše i da nastavlja da se pogoršava.”

Izveštaj je objavila Kancelarija za informisanje pri Državnom savetu Kine na temelju objavljenih podataka, medijskih izveštaja i nalaza istraživanja.

Izveštaj se sastoji od predgovora i sedam poglavlja i u njemu se nalaze detaljne činjenice o slučajevima kršenja ljudskih prava u Sjedinjenim Državama na planu građanskih i političkih prava, socijalnih i ekonomskih prava, diskriminacije prema pripadnicima etničkih grupa, diskriminacije i nasilja nad ženama, životnih uslove ranjivih grupa i zlostavljanja, muka koje trpe migranti, kao i kršenja ljudskih prava u drugim zemljama od strane SAD-a.