Kina neće prihvatiti arbitražu s Filipinima nad Južnim kineskim morem

648

Nijedna arbitražna odluka neće promjeniti povijest ili činjenicu da je Kina vladar nad otocima u Južnom kineskom moru i njihovim vodama, u petak je izjavio Ouyang Yujing, glavni direktor Odjela za granične i oceanske poslove pri kineskom Ministarstvu vanjskih poslova.

Ouyang je tijekom medijske konferencije rekao da “neprihvaćanjem i nesudjelovanjem u arbitraži koju su jednostrano inicirali Filipini, Kina čuva svetost međunarodnog zakona, uključujući UN-ovu Konvenciju o Zakonu na moru (UNCLOS)”.

“Srž kinesko-filipinskog spora o Južnom kineskom moru je ilegalna okupacija otoka i hridi u kineskom otočju Nansha od strane Filipina te pomorsko razgraničenje dvije zemlje.” istaknuo je Ouyang.

Izjavio je da su Kina i Filipini postigli nekoliko bilateralnih sporazuma, uključujući zajedničke izjave i priopćenja o rješavanju sporova putem pregovora i konzultacija.

“U 2002. Kina i zemlje ASEAN-a, uključujući Filipine, potpisale su DOC kojim je jasno određeno u Članku IV da sporovi trebaju biti riješeni putem pregovora i konzultacija između zemalja koje su izravno uključene.” izjavio je Ouyang.

“Ove dvije točke čine obavezu Kine i Filipina da riješe ova pitanja.” dodao je.

“UNCLOS nema nikakve veze s pitanjima teritorijalne suverenosti.” rekao je Ouyang. “Što se tiče pomorskog razgraničenja, UNCLOS dozvoljava opcionalne iznimke u primjeni obaveznog riješavanja spora, kao što je obavezna arbitraža. Kina je 2006. učinila deklaraciju kojim je isključila sporove o pomorskom razgraničenju iz arbitražnih postupaka.”

Zbog toga prijava Filipina uopće nije prikladna za obaveznu arbitražu te nema temelja za formiranje tribunala, rekao je Ouyang.

“Bez obzira na to koja će odluka biti donesena u slučaju arbitraže, ona je nezakonita i nevrijedeća. Kina je neće prihvatiti, ni priznati.” izjavio je direktor.

“Kina je od 1960-tih kroz pregovore i konzultacije razgraničila 20 000 kilometara svoje granice s 12 od 14 kopnenih susjeda, što čini 90 posto njene kopnene granice od 22 000 kilometara.” rekao je Ouyang.

Drugi primjer koji je naveo bilo je pomorsko razgraničenje između Kine i Vijetnama u zaljevu Beibu putem pregovora.