Kina izdaje nove dokumente kako bi se provela inicijativa Zdrava Kina

317
inicijativa Zdrava Kina

Državno vijeće izdalo je nove smjernice kako bi se provela inicijativa Zdrava Kina u zemlji i promicanje zdravlja ljudi.


S naglaskom na prevenciju bolesti i promicanje zdravlja, smjernica je predložila 15 posebnih kampanja kako bi se “interveniralo u čimbenicima koji utječu na zdravlje, zaštitilo zdravlje cijelog životnog ciklusa i spriječilo i kontroliralo osnovne bolesti”.

U ponedjeljak je objavljen i akcijski plan za 2019-2030. koji je osmislio novoosnovani posebni odbor Državnog vijeća, u kojem su navedeni ciljevi i zadaće svake kampanje, kao i odgovornosti različitih sudionika u kampanjama.

Središnji komitet Komunističke partije Kine i Državno vijeće 2016. objavili su nacrt “Zdrava Kina 2030”, koji je obuhvatio područja kao što su javno zdravstvo, upravljanje okolišem, medicinska industrija i sigurnost hrane i lijekova.