Kina i zemlje CIE žele veću zdravstvenu saradnju

408
16+1 CEEC

U Sofiji je juče održan četvrti sastanak ministara zdravlja Kine i zemalja centralne i istočne Evrope (CIE), tokom koga su se obe strane saglasile da će pojačati zdravstvenu saradnju radi postizanja održivog razvoja i izgradnje bliže zajednice.


Na sastanku pod nazivom “Održivi razvoj zdravstvenog sistema” prisustvovalo je oko 130 predstavnika iz Kine i zemalja CIE, Svetske zdravstvene organizacije i Zdravstvene mreže jugoistočne Evrope.

Sastanak, koji se organizuje pod zajedničkim pokroviteljstvom Nacionalne komisije za zdravstvo Kine i Ministarstva zdravlja Bugarske, još jedan je primer dobre zdravstvene saradnje Kine i država CIE, navedeno je u saopštenju Nacionalne zdravstvene komisije.

Ma Sjiaovei, šef kineske Nacionalne komisije za zdravstvo, rekao je na svečanom otvaranju skupa da su javno zdravlje, održivi razvoj zdravstvenog sistema i inovacije zdravstvenog sektora od zajedničkog interesa i jedan od glavnih prioriteta u međunarodnoj saradnji.

Ma je izneo tri predloga za buduću saradnju. Prvi se odnosi na jačanje saradnje u zdravstvenim strategijama, politikama i zajedničkim projektima, kao i na zajednički rad na promovisanju univerzalnog zdravstvenog osiguranja. Drugi predlog je da Kina i zemlje CIE-a nastave sa proširenjem institucionalne saradnje na osnovu postojećih mehanizama i mreža. Treći predlog kineskog zvaničnika je da obe strane nastave da daju novi zamah kadrovskim razmenama.

Kiril Ananijev, bugarski ministar zdravlja, rekao je da je događaj idealna priliku za razmenu iskustava, ideja i obostrano korisnu saradnju.

“Bugarska veoma ceni međunarodnu saradnju u zdravstvu i smatra da je stavljanje zdravstvenih tema na međunarodni dnevni red preduslov za postizanje velikih rezultata na globalnom nivou”, rekao je Ananijev.

Na sastanku je usvojena zajednička deklaracija. Kina je između ostalog potpisala niz bilateralnih sporazuma o zdravstvenoj saradnji sa zemljama CIE uključujući Bugarsku, Crnu Goru i Albaniju.