Kina i klimatske promjene: Objavljeno novo godišnje izvješće

304
Kina i klimatske promjene

Kina je 27. studenog objavila „Godišnje izvješće o politici i mjerama Kine u reagiranju na klimatske promjene”.


Zhao Yingmin, zamjenik kineskog ministra ekologije i okoliša je rekao da je od 2018., Kina dosljedno smanjivala otpuštanja ugljikovih čestica i da će i ubuduće učinkovito kontrolirati otpuštanja stakleničkih plinova i promicati zeleni razvoj s niskim otpuštanjem ugljikovih čestica. Izrazio je spremnost Kine za nastavak igranja konstruktivne uloge u zaštiti multilateralizma i zajednički trud sa svim stranama za poticanje pozitivnih rezultata ovogodišnje Konferencije o klimatskim promjenama UN-a i oblikovanje čvrstog temelja za sveobuhvatno i efikasno provođenje Pariškog sporazuma.

Od 2009. Kina 11 godina kontinuirano objavljuje Godišnje izvješće o reagiranju na klimatske promjene. U ovogodišnjem izvješću su uključeni usporavanje i prilagođivanje na klimatske promjene, programiranje i oblikovanje mehanizma, jačanje osnovne sposobnosti, sveobuhvatno sudjelovanje cijelog društva, kinesko aktivno sudjelovanje u globalnom upravljanju klimom, jačanje međunarodne suradnje i razmjene kao i osnovni stav u prijedlogu Kine na 25. Konferenciji ugovornih strana „Okvirne konvencije o klimatskim promjenama UN-a” itd., što sveobuhvatno prikazuje politike, poduzete mjere i rezultate Kine po ovom pitanju od 2018.

Zhao Yingmin je istovremeno rekao da kineska vlada aktivno sudjeluje u globalnom upravljanju klimom, inzistira na principima koje je definirala „Okvirna konvencije o klimatskim promjenama UN-a”, odnosno principima ravnopravnosti, „zajedničke ali različite odgovornosti” i provođenja Konvenciju u svakoj zemlji prema njenim sposobnostima. Kina je spremna zajedno sa svim stranama promicati proces globalnog upravljanja klimom i zajednički osigurati da pregovori o detaljnim pravilima za provedbu postignu pozitivne rezultate, želeći na Samitu UN-a o klimatskim akcijama doprinijeti svojim inicijativama i prijedlozima.

Zhao Yingmin je istaknuo da se Kina, kao najveća zemlja u razvoju, dosljedno se zalaže multilateralizam, djeluje temeljem vlastite situacije , iskreno provodi svoja obećanja te aktivno i konstruktivno promovira multilateralni proces u pitanju klime. Istaknuo je da će Kina, uoči održavanja 25. Konferencije ugovornih strana, nastaviti igrati konstruktivnu ulogu, štititi multilateralizam i svim naporima podržati da Konferencija postigne pozitivne rezultate.

„Smatramo da je na ovoj Konferenciji je potrebno riješiti 4 važna zadatka: prvo, dovršiti pregovore oko preostalih pitanja u detaljnim pravilima za provedbu Pariškog sporazuma, što predstavlja važan temelj za sveobuhvatnu i efikasnu implementaciju toga sporazuma i također je u vezi sa autoritetom i efikasnošću multilateralizma. Drugo, potrebno je postići pozitivan napredak u financijskim pitanjima. Očekujemo da razvijene zemlje mogu transparentnim i predvidivim načinom temeljenom na javnim sredstvima osigurati dovoljnu, dosljednu i pravodobnu podršku zemljama u razvoju, uključujući obećanje da će do 2020. svake godine zemljama u razvoju osigurati 100 milijardi američkih dolara klimatskih sredstava i na ovim osnovama odrediti cilj, plan i raspored novčane podrške tim zemljama te praktično povećati njenu transparentnost. Treće, potrebno je napraviti pažljivi osvrt na akcije i intenzitet do 2020.. Četvrto , potrebno je poslati jak politički signal o podršci multilateralizmu. Klimatske promjene su zajednički izazov s kojim se suočava cijelo čovječanstvo i potrebna je zajednička reakcija svih zemalja u okviru multilateralizma. Zbog toga, treba spriječiti da unilateralizam i protekcionizam ugroze perspektivu gospodarskog rasta svijeta i naruše želju i povjerenje međunarodne zajednice u zajedničkom reagiranju na klimatske promjene, kako bi spriječili štetu zajedničkim naporima i učincima cijelog svijeta u ovom poslu.”