Kina će olakšati pravila za dobivanje zelene karte za strance

444

Kina će olakšati postupak dobivanja boravišne dozvole za strance, stoji u priopćenju glavnog ureda Centralnog komiteta KPK-a i Državnog vijeća.

Prema priopćenju objavljenom u četvrtak, kvalifikacije za stalno boravište bi trebale biti fleksibilne i pragmatične.

Evaluacija prijava bi trebala služiti razvojnoj strategiji zemlje, odražavati tržišnu potražnju te biti mjerljiva.

Država će prijave ocijenjivati na temelju njihovih plaća, poreza i društvenog statusa.

Za strance koji rade u područjima sa snažnom vladinom potporom, promjena statusa radne dozvole u dozvolu o stalnom boravištu će biti olakšana. Izvanredni strani studenti će biti izloženi manjim ograničenjima ako žele raditi u Kini.

U priopćenju s traži “proaktivna” imigracijska politika na temelju investicija kako bi se privukli stranci koji žele ulagati u Kinu.

Objašnjeno je da je dozvola o boravku također i identifikacijski dokument za stranca. Stranci sa stalnim boravištem će uživati isti tretman kao i kineski građani u kupnji nekretnina, školovanju djece, pribavljanju vozačke dozvole i drugo.

Ne postoji ograničenje za rok ostanka u Kini.