Izveštaj 19. nacionalnog kongresa KPK podsticaj poboljšanju života

758

Važnost poboljšanja života naroda i inovacija socijalnog upravljanja istaknuti su u izveštaju o radu objavljenom tokom 19. nacionalnog kongresa Komunističke partije Kine.

Sve reforme i razvoj treba da budu u skladu sa interesima naroda, koje su uvek najvažniji.

„Radim kao medicinsko osoblje, ulažući sve napore u dom za negu starih lica, nadam se da se stari ljudi ovde osećaju srećno i sigurno,” rekla je Liu Guifang, medicinska radnica iz grada Handan u provinciji Hebej.

Đi Lišan, stanovnik u ovom domu je izrazio zahvalnost Komunističkoj partiji Kine zbog boljeg života.

„Penzija raste iz godine u godinu, kontinuirano se poboljšavaju medicinski tretman i socijalno osiguranje, a stari ljudi dobiju sve više koristi od reformi,” rekao je Đi.