Izdane kineske smjernice za unapređenje poslovnog okoliša inozemnim investitorima

220
ulaganja investicije

Državno vijeće je objavilo smjernice za bolju uporabu inozemnih investicija s fokusom na zaštitu nacionalnog tretmana inozemno financiranih poduzeća.


Smjernice propisuju 20 politika u četiri aspekta radi stvaranja “slobodnog, transparentnog i predvidljivog” poslovnog okoliša za inozemne investitore.

Radi produbljenja suradnje će Kina nastaviti skraćivati negativne popise za pristup inozemnim investicijama u pilot zonama slobodne trgovine i ostatku zemlje te sveobuhvatno ukidati ograničenja koja nisu uključena na negativnim popisima.

U promicanju investicija će Kina optimizirati usluge znanstvenih i tehnoloških inovacija za inozemno financirana poduzeća i unaprijediti izgradnju pilot zona slobodne trgovine.