FOTO: Palača Ulan Muqir – grad Ulanhot, AR Unutarnja Mongolija

79
Palača Ulan Muqir

Fotografije snimljene iz zraka prikazuju noćne prizore palače Ulan Muqir u gradu Ulanhot u autonomnoj regiji unutarnje Mongolije.


Foto: www.news.cn

@DiscoverInnerMongolia