FOTO: Ekološka gradnja u gradu Xi’an, u provinciji Shaanxi

307
Xi’an

Visoko kvalitetno proširivnaje grada fokus je politika u gradu Xi’an, u provinciji Shaanxi.


Za izgradnju zelenijeg i privlačnijeg grada, pokrenuta je ekološki usmjerena gradnja, poput gradnje parkova sa zelenim površinama i sveobuhvatnog upravljanja vodom.

(Fotografije: Xinhua)