Dužnosnik UN-a: Kineska inicijativa Pojas i put i UN-ove Agenda 2030. imaju sličnu viziiju i principe

1020
UN

Kineska inicijativa Pojas i put i Agenda za održivi razvoj 2030. Ujedinjenih naroda imaju sličnu viziju i principe.

Rekao je to Liu Zhenmin, podtajnik UN-a za ekonomska i socijalna pitanja.

“Oboje služe svrsi i principima Povelje Ujedinjenih naroda. Oboje imaju za cilj promicati suradnju na obostranu korist, dijeljeni razvoj i prosperitet, mir i suradnju, otvorenost i uključivost, te međusobno razumijevanje i povjerenje”, rekao je podtajnik UN-a.

Specifičnije, pet prioritetnih područja definiranih u inicijativi Pojas i put — povezivost u politikama, postrojenjima, trgovini, financijama i među ljudima — su opsežno i suštinski povezani sa 17 Ciljeva održivog razvoja Agende 2030., rekao je Liu simpoziju na visokoj razini o inicijativi Pojas i put i Agende 2030.

Zajednički, takva povezivost može učinkovito unaprijediti ostvarenje ciljeva Agende 2030., rekao je.