Državni savet naglasio važnost da se razvije kineska briga o starima

181
Kina siromašni starije osobe

Kineski državni savet juče je objavio niz mera koje će pomoći da se razvije kineska briga o starima.


Na sastanku Državnog saveta, kojim je predsedavao premijer Li Kećijang, razvoj usluge brige o starima je naglašen kao ključna mera za poboljšanje kvaliteta života starijih stanovnika.
Sa sastanka je upućen poziv nevladinim organizacijama da rade na razvoju turizma, zdravstvene zaštite i drugih usluga za starije ljude.
Kina će nastaviti da podržava razvoj komercijalnog osiguranja i uspostaviće sistem koji povezuje osiguranje i pomoć, saopšteno je nakon sastanka.
Na sastanku je takođe odlučeno da se pojača nadzor nad kvalitetom proizvoda i usluga za stare osobe, kao i da se strogo kažnjavaju svi oni koji krše prava i interese starijih građana.