Cijene stanova u Kini blago narasle u prosincu

320
cijene stanova u Kini

Cijene stanova u Kini, na uzorku od 100 kineskih gradova, su u prosincu 2019 zabilježile blagi rast.


Prosječne cijene novih stanova su na godišnjoj razini narasle za 3,34%, sa stopom rasta koja je u odnosu na prethodni mjesec narasla za 0,17 postotnih bodova, objavila je Kineska indeks akademija, institucija za istraživanje nekretnina.

Na mjesečnoj razini su prosječne cijene novih stanova narasle za 0,42%.

Među 100 istraženih gradova je 69 zabilježilo rast cijena stanova na mjesečnoj razini, dok je ostatak prijavio pad ili nepromijenjene cijene.

U devet gradova su cijene stanova u prosincu narasle za više od 1%, uspoređujući s prethodim mjesecom. Cijene stanova u osam gradova su svjedočile mjesečnom padu koji je prešao 0,5%.

Kineske politike za nekretnine su ostale stabilne do kraja 2019., stoji u izvješću., koje dodaje da je vlada održala suzbijanje spekulacija na tržištu nekretnina i obećala nastavak napora za stabilizaciju cijena zemljišta i stanova.