China Focus: Kina obilježava 170. godina Komunističkog manifesta

735
Komunistička partija NR Kine

Kina je u četvrtak obilježila 170. godina Komunističkog manifesta, vodećeg političkog dokumenta za komunistički pokret.

S objavom dokumenta, kojeg su napisali Karl Marx i Friedrich Engels u veljači 1848., marksizam se pojavio “kao da je munja rasjekla tamno nebo,” stoji u članku koji je u četvrtak objavila novinska agencija Xinhua.

Komentar objavljen u četvratk u Narodnom dnevniku, glavnom glasilu Komunističke partije Kine (KPK), uspoređuje Komunistički manifest s “veličanstvenom zorom u ljudskoj duhovnoj povijesti” i “duhovnim domom za komuniste.”

Kineski komunisti danas još mogu mnogo naučiti iz Komunističkog manifesta i biti inspirirani njime, stoji u članku objavljenom u listu Study Times, kojim upravlja Partijska škola Centralnog komiteta KPK.

Centralni komitet Lige komunističke mladeži Kine je na svom WeChat javnom računu, koji čita više od 100 000 ljudi i sviđa se tisućama njih, objavio objavu naslovljenu “Sretan rođendan, Komunistički manifeste”.

“Od Komunističkog manifesta do lenjinizma, od misli Maoa Ce-tunga, teorije Denga Xiaopinga, teorije o tri predstavnika, znanstvenog pogleda na razvoj, do Xi Jinpingove misli o socijalizmu s kineskim obilježjima za novo razdoblje, možemo vidjeti dosljedan put,” rekao je Han Zhenfeng, dekan Škole marksizma na pekinškom Sveučilištu Jiaotong.

Iako je Kina hodala vlastitim putem revolucije i socijalističkog razvoja, marksizam je uvijek bio misao vodilja, rekao je prof. Chen Xianda s kineskog Sveučilišta Renmin.

Komunistički manifest, među drugim klasicima komunizma, se mogao vidjeti na polici za knjige iza predsjednika Xija Jinpinga dok je 31. prosinca 2017. držao novogodišnji govor koji je prenošen preko televizije i Interneta.

U 170 godina od objave dokumenta, svijet je vidjeo kako se Kina uzdiže od slabe, manje razvijene zemlje u prosperitetnu naciju, te raskida sa zapadnim modelom razvoja i smišlja pogodniji model modernizacije.

Socijalizam s kineskim obilježjima za novo razdoblje nije samo cilj za Kinu već i važan i značajan dio socijalizma u 21. stoljeću, rekao je Jiang Hui iz Kineske akademije društvenih znanosti.

Godina 2018. obilježava 170. godišnjicu Komunističkog manifesta, kao i 40. godišnjicu pokretanja programa reformi i otvaranja u socijalističkoj Kini.

Kina nudi smjernicu drugim zemljama u razvoju koje se bore da se moderniziraju, kao i razvijenim zemljama koje muči trenutno stanje, rekao je Fang Ning, čelnik Instituta za političku znanost Kineske akademije društvenih znanosti.