Broj starijih osoba u Kini će oko 2050 dostići 487 milijuna

232
broj starijih osoba u Kini

Broj starijih osoba u Kini, u dobi od 60 godina ili starijoj, će dosegnuti 487 milijuna do približno 2050.


Prema podacima Ureda Nacionalne radne komisije za starenje, kroz protekle godine je Kina ubrzala napore za unapređenje raznolikih usluga za brigu o starijima temeljem zajednice i doma, istovremeno promičući integraciju skrbi o starijima i medicinskih usluga, kao i probe za dugoročno osiguranje za skrb.

Kina sad ima 163 800 institucija i objekata za brigu o starijima koji nude 7,46 milijuna kreveta za starije građane.

Očekuje se da će Kina do 2022. opremiti sve zajednice postrojenjima za brigu o starijima, a zemlje će obučiti 2 milijuna medicinskih sestara i tehničara, stoji u smjernicama koje je izdalo Ministarstvo civilnih poslova.