Broj korisnika Interneta u Kini jednak stanovništvu Europe

794
internet u Kini

Novi izvještaj je pokazao da je u prvoj polovici ove godine broj korisnika Interneta u Kini porastao za 2,7 posto na preko 750 milijuna korisnika.

Sudeći prema izvještaju, mobilne internetske usluge poput dostave hrane su uvelike pridonijele rastu.

U Kini je više od 96 posto korisnika imalo pristup Internetu preko mobilnih uređaja, što je povećanje od 1,2 posto s kraja prošle godine.

Krajem lipnja bilo je više od 270 milijuna korisnika online usluga dostava hrane, što je povećanje od 41 posto u usporedbi s prošlom godinom.

U prvih šest mjeseci godine je broj korisnika internetskih usluga za raspolaganje novcem narastao za 27 posto na 126 milijuna.

Uz sve navedeno korisnici usluga za dijeljenje bicikala su još jedna skupina koja je doživjela velik rast, s brojem korisnika koji je u jednoj godini narastao s nula na 106 milijuna.

U međuvremenu, izvještaj naznačuje da je do 30. lipnja pokrivenost Internetom u Kini narasla za 54 posto, no da Kina još uvijek kaska za nekim europskim državama koje imaju pokrivenost više od 95 posto.