Broj 5G baznih postaja u Kini svakog tjedna se uvećava za 10 tisuća

281
Kineski ministar za industriju i informatizaciju Miao Wei

Kineski ministar za industriju i informatizaciju Miao Wei je 25. svibnja objavio da se trenutno u Kini svakog tjedna izgradi više od 10 tisuća 5G baznih stanica.


„Ove godine se ubrzava izgradnje 5G mreže. Unatoč utjecaju epidemije, naročito u prva tri mjeseca, sve poduzeća naporima dostižu raspored. U travnju se broj 5G korisnika povećao za preko 7 milijuna na ukupno više od 36 milijuna”, rekao je Miao.

Tijekom epidemije je akademik Zhong Nanshan putem 5G videa provodio je daljinske konzultacije za pet kritično bolesnih pacijenta. Videa i slike preneseni putem 5G-a su vrlo jasni i igraju važnu ulogu u izlječenju pacijenta.

Uz izgradnju više baznih postaja, 5G će se u budućnosti će sve više upotrebljavati. Očekujemo da će na Pekinškoj zimskoj olimpijadi 5G pružiti više boljih usluga prema zahtjevima korisnika.