Borovac – Bo: Ekonomskim razvojem do jačanja vladavine prava

728

Državna ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac danas se u Sarajevu sastala sa ambasadoricom Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini Chen Bo i tu priliku iskoristila da se zahvali prijateljskoj NR Kini na obimnoj podršci i pomoći koju je ta zemlja pružila Bosni i Hercegovini, kao i na sve intenzivnijoj saradnji koja se danas ogleda kroz brojne zajedničke projekte koji imaju pozitivan utjecaj na ekonomski razvoj naše zemlje.

Ambasadorica Bo je naglasila kako NR Kina posljednjih decenija prolazi kroz reformski proces i bilježi značajan napredak na planu vladavine prava, a time i u oblasti zaštite ljudskih prava, što je potkrijepila i predstavljanjem sistema i instrumenata koji su danas na raspolaganju kineskim građanima u smislu zaštite ljudskih prava i sloboda s akcentom na slobodu vjere.

Zajednički je zaključeno kako je ekonomski razvoj, ključni preduslov za sve ostale reformske procese, pa time i za pitanje zaštite ljudskih prava. Ambasadorica Bo je naglasila kako je u toj oblasti kao prioritet NR Kine istaknuta borba protiv siromaštva i postavljen jasan cilj – iskorjenjenje siromaštva u Kini u narednih pet godina, a to znači rješavanje ovog gorućeg životnog pitanja za oko 70 miliona Kineza koji danas žive u siromaštvu.

Ministrica Borovac je u kontekstu buduće saradnje istaknula mogućnost podrške NR Kine u osiguravanju uslova za održivi povratak naglašavajući kako u Bosni i Hercegovini povratnici predstavljaju najugroženiju kategoriju stanovnika i prioritet u djelovanju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.