Blok 7: Potpisan sporazum o kreditu sa kineskim investitorima

1089
Blok 7 TE Tuzla

Na Samitu inicijative “16 +1” u Budimpešti, 27. novembra 2017. godine, potpisan je Sporazum o kreditnoj liniji za finansiranje projekta izgradnje Bloka 7 – 450 MW u TE “Tuzla”.

Vrijednost Ugovora o izgradnji Bloka 7 je 722 miliona eura. Kineska EXIM banka izgradnju Bloka kreditirat će sa iznosom 613 miliona eura, uz ranije dogovorene uslove koji podrazumijevaju trajanje kredita 20 godina uz 5 godina grace perioda.

Za potpisani Sporazum o kreditnoj liniji za finansiranje projekta izgradnje Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla, potrebno je odobrenje Parlamenta Federacije BiH i Skupštine JP Elektroprivreda BiH.