Ambasador NR Kine u BiH Ji Ping sastao se sa potpredsjednicom FBiH Melikom Mahmutbegović

309
Ambasador NR Kine u BiH Ji Ping

Ambasador NR Kine u BiH Ji Ping razgovarao je danas sa potpredsjednicom Federacije Bosne i Hercegovine Melikom Mahmutbegović.


Istaknuta dobra suradnja dvije države

Ambasador Ping, u pratnji šefa političkog odjela Ambasade u Sarajevu, upoznao je potpredsjednicu FBiH o procesu preuzimanja dužnosti u Bosni i Hercegovini te povukao pozitivne paralele s njegovim prethodnim ambasadorskim mandatom u Indiji u smislu multietničkog i multikulturalnog karaktera Bosne i Hercegovine.

Potpredsjednica Mahmutbegović je istaknula dobru suradnju dviju država koje i pored velike geografske udaljenosti imaju dosta dodirnih tačaka i sličnosti kad je riječ o kulturološkoj, vjerskoj, tradicijskoj raznolikosti i suživotu različitosti.

Rast broja kineskih turista

Posebno je naglašena neophodnost unapređenja i proširenja privredne i kulturne suradnje i razmjene između dviju prijateljskih država, kao i širenja turističke ponude i potencijala zbog velike zainteresiranosti kineskih turista za Bosnu i Hercegovinu. U 2018. godini je zabilježen rast broja kineskih turista za čak 18.000 u odnosu na 2017.

NR Kina kranje otvorena i dobronamjerna

Ambasador Ping je podvukao da je Narodna Republika Kina krajnje otvorena i dobronamjerna te spremna pomoći u razvoju i unapređenju privredno-ekonomskih subjekata i kapaciteta BiH, što će u konačnici značiti i sveukupno unapređenje životnih prilika i standarda svih građana Bosne i Hercegovine.

Posebno je naglašen viševjekovni multinacionalni i multikulturalni karakter bosanskohercegovačkog društva kao jedini mogući način civiliziranog života i suživota, ne samo na ovim prostorima, već i generalno, navodi se u saopćenju.