2 milijarde kubnih metara vode za Peking iz Yangtzea

1473

Peking sada dobija više od 2 milijarde kubnih metara vode preusmjerenih iz rijeke Yangtze, što će biti od velike koristi za 11 miliona stanovnika, izjavile su lokalne vlasti Pekinga.

Od srijede, više od 2 milijarde kubnih metara vode po projektu “Jug za Sjever” se upumpava u sistem vodenog snadbijevanja glavnog grada Kine. Projekat je otvoren u decembru 2014. godine kao dio kapitalnih projekata za vodena preusmjerenja.

Kompanije za vodosnadbijevanje Pekinga su do sada koristile 1,37 miljardi kubnih metara vode iz Yangtze što je 68 procenata ukupnog volumena. Sada su ti kapaciteti povećani, 284 miliona kubnih metara se skladišti u rezervoarima dok se ostatkom napajaju vodeni tokovi glavnog grada.

“Podaci pokazuju da je kvalitet Yangtze vode kojom se sada snadbijeva Peking stabilan i zadovoljava standarde. Preusmjeravanje voda teče glatko i objekt je siguran”, rekao je jedan od zvaničnik kancelarije za vodne preusmjerenja.

Trenutno, dnevni protok vode u Peking putem ovog projekta je oko 1.050.000 kubnih metara.

Direktnu korist ovog projekta ima više od 11 miliona stanovnika, ili oko pola stanovništva Pekinga, što znatno olakšava potrebe glavnog grada Kine za vodom.

Prije ovog projekta skretanja vode, Peking se snadbijevao vodom sa podzemnih izvora vode koji su bili podložni čestim onečišćenjima vode većim količinama kalcijuma i magnezijskih soli.

Sredinom ruta vode preusmjeravanja projekta Južni-u-sjever nosi vode kroz kanale i cijevi iz rezervoara Danjiangkou u provinciji Hubei centralnoj Kini u provincijama Henan i Hebei, kao i općina u Pekingu i Tianjin.

Srednja ruta “Jug za Sjever” projekta preusmjerava vodu kanalima i cijevima iz Danjiangkou rezervoara u centralnoj kineskoj provinciji Hubei prema provincijama Henan i Hebei na sjeveru, kao i za Peking i Tianjin.